Boulia to Winton via Middleton - bohemiantraveler
Outback scenery.

Outback scenery.